Ordet eventyr kommer af det latinske ord adventura, som betyder hændelse. Det er en ældgammel litterær genre og går så langt tilbage, der findes skrevne kilder. Et eventyr er fiktion. Det ender næsten altid lykkeligt og er ofte forudsigeligt. Her er en af eventyrnes mester, vores alle sammens Hans Christian Andersen, der har været med til at revolutionere eventyr genren med hans temaer, holdninger og ikke altid lykkelige slutninger. Jeg vil i nedenstående komme ind på de 2 slags eventyr typer, der findes.

De 2 typer er:

  • Folkelige eventyr
  • Kunsteventyr

Folkelige eventyr

Når man snakker om folkelige eventyr så snakker om 4 forskellige slags; Trylleeventyr, Legendeagtige, Novelleagtige, Dyreeventyr og skæmteeventyr. Folkeeventyr er uanset sin slags, en fortælling, som er gået fra mund til mund igennem mange år indtil det til sidst er blevet skrevet ned. Folkeeventyret kan ændre sig en smule, hver gang det er blevet fortalt, hvilket er dets klare charme og, hvorfor der findes så mange forskellige nedskrevne versioner af eventyrene.

De fleste folkeeventyr blev nedskrevet af tyskerne Brødrene Grimm og nordmændene Asbjørnsen og Moe. Mange blev indsamlet i 1800-tallet og udgivet i censureret form eller slet ikke publiceret, fordi deres indhold var i modstrid med tidens morale, hvilket længe har været meget omstridt, da dette egentligt taler imod eventyrnes normer.

Et folkeeventyr har visse letgenkendelige træk, som i mindre grad også kan findes i kunsteventyrene. Folkeeventyret mangler ofte en detaljeret beskrivelse af personer og steder. De arbejder i stedet med stereotyper såsom den smukke datter, den fattige bonde, hvor det er tillægsordene, der er i centrum. Folkeeventyrene kan opdeles i to undergenrer: skæmte- og trylleeventyr. Skæmteeventyrene gør grin med samfundets autoriteter og dårskaber. Latteren rammer typisk adelen og de gejstlige.

I trylleeventyrene foregår dele af handlingen i et overnaturligt rum, der er befolket af trolde, nisser, elverpiger og drager. Der er ofte en hovedperson, en modstander, en hjælper, en præmie (ofte en prinsesse), en afgiver af præmien og en modtager af præmien.

Kunsteventyr

Den mest kendte af alle forfattere af kunsteventyr er den gode danske H.C. Andersen. Kunsteventyrene kom til i romantikken. Det var forfattere der var inspireret af fortiden og begyndte at skrive eventyr der mindede om folkeeventyr, men som havde deres eget præg. Kunsteventyr er bearbejdede mund-til-mund-fortællinger eller snarere historier, som er opstået i forfatterens egen fantasi, ofte inspireret af folkeeventyrene og forfatterens eget liv. Kunsteventyret er ofte en meget mere levende fortælling end folkeeventyret. Sproget er nuanceret, og der er detaljerede og varierede beskrivelser af personerne og stederne i historien. En undergenre af kunsteventyr er tingseventyr, hvor ting spiller hovedrollen. Disse eventyrlige historier er blevet foreviget i det populære HC Andersen julepynt.